INFORMAZIO - MATERIALAK

2015eko EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA

2015eko EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA

2014ko azaroa

Eskuratu >>

 

Ebaluazio diagnostikoa 2013. Ikasten ikasteko konpetentzia

Ebaluazio diagnostikoa 2013. Ikasten ikasteko konpetentzia

2014ko azaroa

Lehen Hezkuntzako 4. maila eta DBHko 2. maila: Eskuratu >>

 

 

EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 2013: INFORME EJECUTIVO

EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2013: TXOSTEN EXEKUTIBOA

2014ko maiatza

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila: Eskuratu >>

Lehen Hezkuntzako 4. maila: Eskuratu >>

 

EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA: CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MODELOS. CASTELLANO ED 2009-2010-2011

EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA: CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MODELOS. CASTELLANO ED 2009-2010-2011.

Mayo 2014

4º de Educación Primaria: Descargar >>

2º de Educación Secundaria Obligatoria: Descargar >>


IDAZMENAREN EBALUAZIOA: TESTUAK ETA EREDUAK ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK. EUSKARA ED 2009-2010-2011.

IDAZMENAREN EBALUAZIOA: TESTUAK ETA EREDUAK ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK. EUSKARA ED 2009-2010-2011.

2014ko maiatza

Lehen Hezkuntzako 4. maila: Descargar >>

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila: Descargar >>


IDAZMENAREN EBALUAZIOA: TESTUAK ETA EREDUAK ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK. LENGUA INGLESA ED 2011.

IDAZMENAREN EBALUAZIOA: TESTUAK ETA EREDUAK ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK. INGELESA ED 2011.

2014ko maiatza

Lehen Hezkuntzako 4. maila: Descargar >>

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila: Descargar >>


c

EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA: CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y MODELOS. CASTELLANO ED 2013..

4º de Educación Primaria: Eskuratu >>

2º de Educación Secundaria Obligatoria: Eskuratu >>

 

e

IDAZMENAREN EBALUAZIOA: TESTUAK ETA EREDUAK ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK. EUSKARA ED 2013..

Lehen Hezkuntzako 4. maila: Eskuratu >>

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila: Eskuratu >>

 

DIAGNOSTIKO EBALUAZIOAREN KONPETENTZIEN MARKOAK

DIAGNOSTIKO EBALUAZIOAREN KONPETENTZIEN MARKOAK

6-NORBERAREN AUTONOMIARAKO ETA EKIMENERAKO KONPETENTZIA Eskuratu >>

7-IKASTEN IKASTEKO KONPETENTZIA Eskuratu >>

8-GIZA ETA ARTE-KULTURARAKO KONPETENTZIA Eskuratu >>

9-INFORMAZIOA TRATATZEKO ETA TEKNOLOGIA DIGITALA ERABILTZEKO KONPETENTZIA Eskuratu >>

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 2011. INFORME EJECUTIVO

EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2013. EBALUAZIO DIAGNOSTIKOAREN EREDU BERRIA

2012ko iraila

Eskuratu >>

EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2011.EMAITZEN TXOSTENA ETA ALDAGAIEN AZTERKETA

2012ko uztaila

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila Eskuratu >>

Lehen Hezkuntzako 4. maila Eskuratu >>

EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2011. LABURPEN EXEKUTIBOA

EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2011. LABURPEN EXEKUTIBOA

2012ko otsaila

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila Eskuratu >>

Lehen Hezkuntzako 4. maila Eskuratu >>

DIAGNOSTIKO EBALUAZIOAREN MARKOA EUSKADIN

DIAGNOSTIKO EBALUAZIOAREN KONPETENTZIEN MARKOAK

1-HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA Eskuratu >>

2-MATEMATIKARAKO KONPETENTZIA Eskuratu >>

3-ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA- ETA OSASUN-KULTURARAKO KONPETENTZIA Eskuratu >>

4-GIZARTERAKO ETA HERRITARTASUNERAKO KONPETENTZIA Eskuratu >>

5-HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO KONPETENTZIA: Atzerriko hizkuntza Eskuratu >>ED09bertsio osoa

EMAITZEN TXOSTENA INTERPRETATZEKO ARGIBIDEAK. ED11

EMAITZEN TXOSTENA INTERPRETATZEKO ARGIBIDEAK. ED 2011

Eskuratu >>

 

DIAGNOSTIKO EBALUAZIOAREN MARKOA EUSKADIN

DIAGNOSTIKO EBALUAZIOAREN MARKO OROKORRA

Eskuratu >>

 

LABURPEN EXEKUTIBOA

EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2010. EMAITZEN TXOSTEN OROKORRA ETA ALDAGAIEN ANALISIA

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila Eskuratu >>

Lehen Hezkuntzako 4. maila Eskuratu >>

 
PROBAK PRESTATZEA 2011

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA - 2. maila

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA - 2º curso

2DBH- PROBAK EGITEKO JARRAIBIDEAK Eskuratu>>
2ESO- INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LAS PRUEBAS Descargar>>
2DBH-KOADERNO EREDUA Eskuratu>>
2ESO-MODELO DE CUADERNO Descargar>>
2DBH-ERANTZUN-ORRIAREN EREDUA Eskuratu>> 2ESO-MODELO HOJA RESPUESTAS Descargar>>
TUTOREARENTZAKO dokumentua Eskuratu>> Documento para el TUTOR/A Descargar>>
Etxera eramateko ikasleen galde-sorta: Eskuratu>> Cuestionario del alumnado para llevar a casa: Descargar>>

LEHEN HEZKUNTZA - 4. maila

EDUCACIÓN PRIMARIA - 4º curso

4LH PROBAK EGITEKO JARRAIBIDEAK Eskuratu>>
4EP INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LAS PRUEBAS Descargar>>
4LH-KOADERNO EREDUA Eskuratu>>
4EP-MODELO DE CUADERNO Descargar>>
4LH-ERANTZUN-ORRIAREN EREDUA Eskuratu>> 4EP-MODELO HOJA RESPUESTAS Descargar>>
TUTOREARENTZAKO dokumentua Eskuratu>> Documento para el TUTOR/A Descargar>>
Etxera eramateko ikasleen galde-sorta: Eskuratu>> Cuestionario del alumnado para llevar a casa: Descargar>>
tríptico

Triptikoa 2011: Familientzako informazioa Eskuratu >>

LABURPEN EXEKUTIBOA

EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2010. LABURPEN EXEKUTIBOA

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila Eskuratu >>

Lehen Hezkuntzako 4. maila Eskuratu >>

emaitzen

EMAITZEN TXOSTENA INTERPRETATZEKO ARGIBIDEAK. ED 2010

Eskuratu >>

 

Ikuskaritzarentzako eta Berritzeguneentzako materialak SARTU
ED09 - ANÁLISIS DE FACTORES Y VARIABLES

EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2009. FAKTOREEN ETA ALDAGAIEN ANALISIA

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila Eskuratu >>

Lehen Hezkuntzako 4. maila Eskuratu >>

EMAITZEN TXOSTEN OROKORRA

EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2009- EMAITZEN TXOSTEN OROKORRA

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila. Bertsio eraberritua (2010-03-25) Eskuratu >>

Lehen Hezkuntzako 4. maila. Bertsio eraberritua (2010-03-25) Eskuratu >>

LABURPEN EXEKUTIBOA

EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2009. LABURPEN EXEKUTIBOA

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila Eskuratu >>

Lehen Hezkuntzako 4. maila Eskuratu >>

Ebaluazio diagnostikoaren txostenei buruzko 20 oinarrizko galdera

Ebaluazio diagnostikoaren txostenei buruzko 20 oinarrizko galdera

Eskuratu >>

Probako hizkuntzari buruzko 13 galdera

Ebaluazio Diagnostikoa Euskal Autonomia Erkidegoan

Probako hizkuntzari buruzko 13 galdera

Eskuratu >>

Ebaluazio Diagnostikoa Euskal Autonomia Erkidegoan. 2008

Ebaluazio Diagnostikoa Euskal Autonomia Erkidegoan. 2008

Ebaluazio Diagnostikoa zer den eta beste 25 oinarrizko galdera

Eskuratu >>