LEGEDIA

2007 DEKRETUA 36. ART

Lehen Hezkuntzako bigarren zikloa eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren maila amaitzean gutxienez, diagnostiko-ebaluazio bat egingo da. Ebaluazio horrek ez du ondorio akademikorik izango, eta prestakuntzazkoa eta orientatzailea izango da ikastetxeentzat eta informaziozkoa familientzat eta hezkuntza-komunitate osoarentzat.

EHAA 2008-12-09

 EBAZPENA, 2010eko abenduaren 27koa, Hezkuntza sailburuordearena, jarraibideak ematen dituena 2010/2011 ikasturtean Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan oinarrizko gaitasunen ebaluazio diagnostikorako prozesuan aurreikusitako probak egiteari buruz.

Eskuratu >>

EHAA 2008-12-09

EHAA, 2010-02-11
EBAZPENA, 2010eko otsailaren 11koa, Hezkuntza sailburuordearena, jarraibideak ematen dituena 2009-2010 ikasturtean Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan oinarrizko gaitasunen ebaluazio diagnostikorako prozesuan aurreikusitako probak egiteari buruz.

Eskuratu >>

EHAA 2008-12-09

EHAA 2008-12-09
AGINDUA, 2008ko abenduaren 2koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan diagnosi-ebaluazioko prozesua arautzen duena.

Eskuratu >>